Klachtenprocedure

Klachtenprocedure 4Cats

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, verneem ik dat héél graag van u. Ik zal mijn fout en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. Ik wil er ook van leren voor de toekomst. Daarom stel ik het zeer op prijs als u mij hierover informeert.

Bespreek uw klacht eerst
Ik hou niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zal ik er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan hoor ik dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met uw trimster/gedragsdeskundige. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bied ik natuurlijk graag!

Officiële klacht indienen
Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht op het bijgevoegde formulier omschrijven en ter attentie van Miranda Geerlings indienen. Zodra zij over deze gegevens beschikt gaat zij met uw klacht aan de slag en houd u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Wat doet 4Cats met uw klacht?
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wordt vermeld:

• een korte beschrijving van uw klacht;
• hoe en wanneer 4Cats uw klacht onderzoekt;
• op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Verantwoordelijkheden rond behandeling
De verantwoordelijkheid van de behandeling van uw klacht ligt bij de eigenaar van 4Cats.

Verloop behandeling klacht
Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier vormt 4Cats een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

4Cats streeft ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

SPPD
Wanneer aan bij alle partijen de maximale inspanning is geleverd en we er helaas niet samen uitkomen. Is er zowel voor mij als 4Cats, als voor u als klant de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan het SPPD bestuur, die mij van verder advies kan voorzien om tot een oplossing te komen. www.sppd.nl

 

Klachtenformulier

* Dit veld is verplicht